حراج! Ozviat-Noghrei 270

طرح عضویت نقره ایی

1,800,000 تومان14,400,000 تومان 1,740,000 تومان14,400,000 تومان
حراج! Ozviat-Noghrei 270

طرح عضویت نقره ایی

1,800,000 تومان14,400,000 تومان 1,740,000 تومان14,400,000 تومان

مقاله های آموزشی:

۱۷
اردیبهشت
مفهوم سود جامع که در تخصیص تغییرات در ارزشهای عادلانه فراتر از حوزه سود خالص یا عواید بکار می رود
۱۷
اردیبهشت
سود اندازه گیری شده در حسابداری (عواید یا سود خالص ) سود اقتصادی بالا نیست . در عوض اندازه گیری

آخرین مطلب:

۱۷
اردیبهشت
این تحقیق استانداردهای حسابداری مربوط به ارزیابی دارائی را از لحاظ ثبات رویه با اهداف بیانیه های مالی و مفهوم

Theme Settings