درباره موسسه هزینه یاب

درباره موسسه هزینه یاب

موسسه حسابداری و خدمات مدیریت هزینه یاب تحت شماره ۳۳۶۷درسال۱۳۶۶ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است.

این موسسه در ابتدا عمده تمرکز خود را در ارائه خدمات حسابرسی و حسابداری طراحی سیستم و مشاوره های مالی نهاد. پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران خدمات حسابرسی مستقل از فعالیتهای موسسه بدلیل قوانین مقررات حذف گردیدو فعالیتها به سمت ارائه خدمات حسابداری ومشاوره مدیریت هدایت شد. واقعیتی که مدیران موسسه در تجارب خود بدست آوردند حاکی از این بود که تقریباً در تمام سازمان ها و شرکت های مختلف که بطور مستقیم موسسه به آنها خدمات می داد و یا از طریق سایر همکاران حرفه ای در جریان وضعیت مالی آنها قرار می گرفت ، عدم شناسایی بموقع ودقیق آثار مالی مربوط به فعالیتهای عملیاتی اعم از تولیدی ، پیمانکاری ، خدماتی ، بازرگانی … در حسابها بود . این موضوع باعث می گردید که گزارشات مالی با هدف استفاده مدیریتی تهیه نشود و یا اگر تهیه شد برای تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران عملیاتی مناسب نباشد . بنابر این موسسه با طی نمودن مراحل بلوغ در راستای تعهدی که با هدف ارائه خدمات حرفه ای و کاربردی که بتواند درتصمیم گیریهای مدیران موثر باشد ، تلاش نموده است تا با گردآوری گروهی از کارشناسان خبره و نخبگان دانشگاهی در رشته های مهندسی صنایع، مهندسی مالی، مدیریت ، حقوق ، IT، اقتصاد و حسابداری و با تلفیق رویکرد سیستمی با تکنیک های نوین، همراهی پرتوان در کنار مدیران ارجمند کشور باشد.

امید است تا با ارائه تکنیک‌های بدیع حسابداری، مدیریت، مهندسی مالی و مهندسی صنایع توام با تصمیم‌گیری بموقع مدیران، موجبات تعالی سازمانی و در نهایت افزایش ثروت نهادها فراهم گردد.